Uppgift 5 - Elevlösning 2
 

Kommunikation

"Kvalitén på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation)".


EK  - Löser en del av uppgiften godtagbart och det går att följa tankegången. Språket är enkelt.
CK  - Löser större delen av uppgiften och redovisar tankegången tydligt med språk och symboler. Det finns en röd tråd.

Kommentar:
Eleven löser i princip hela uppgiften och visar på god anpassning till problemet. Både symbolspråk och text bidrar till att skapa en röd tråd i lösningen. Denna lösning visar, trots det lilla felet, på kommunikation på C-nivå (mäter ej på högre nivå).