Uppgift 5 - Elevlösning 2
 

Metod

" Denna förmåga omfattar att kunna identifiera vilken metod som lämpar sig bäst i den enskilda situationen och därefter genomföra det på ett mer eller mindre effektivt sätt."

"Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar".

EM - Genomför någon/några procentberäkningar korrekt.
CM - Genomför relevanta procentberäkningar och bestämmer vattnets och fibrernas vikt både före och efter uttorkning, samt bestämmer fibrernas nya andel av gurkans vikt efter uttorkning.

Kommentar:
Eleven har beräknat fördelningen innan uttorkningen korrekt. Däremot har en felaktig metod tillämpats för beräkning av de nya vikterna. Det innebär att lösningen visar kunskap på E-nivå i metod och för att visa kunskap på högre nivå krävs att eleven tillämpar korrekt metod för beräkning av nya vikten samt andelen.