Uppgift 5 - Elevlösning 3
 

Kommunikation

"Kvalitén på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation)".


EK  - Löser en del av uppgiften godtagbart och det går att följa tankegången. Språket är enkelt.
CK  - Löser större delen av uppgiften och redovisar tankegången tydligt med språk och symboler. Det finns en röd tråd.

Kommentar:
Eleven löser en mindre del av uppgiften och visar med det en viss anpassning till problemet. Det matematiska symbolspråket är korrekt och eleven kompletterar också det med vissa språkliga förklaringar. Lösningen visar på kommunikation på E-nivå. För att visa kunskap på högre nivå krävs att eleven visar större säkerhet  i sin lösning och löser större delen av uppgiften korrekt.