Uppgift 5 - Elevlösning 3
 

Metod

" Denna förmåga omfattar att kunna identifiera vilken metod som lämpar sig bäst i den enskilda situationen och därefter genomföra det på ett mer eller mindre effektivt sätt."

"Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar".

EM - Genomför någon/några procentberäkningar korrekt.
CM - Genomför relevanta procentberäkningar och bestämmer vattnets och fibrernas vikt både före och efter uttorkning, samt bestämmer fibrernas nya andel av gurkans vikt efter uttorkning.

Kommentar:
Eleven visar på en viss anpassning till problemet och fördelar vikten korrekt mellan fibrer och vatten till en början. Dock tillämpar inte eleven en korrekt metod för beräkning av nya vikten vilket krävs för att visa kunskap på högre nivå. Denna lösning visar kunskaper på E-nivå.