Uppgift 5 - Elevlösning 3
 

Problemlösning

"Kvalitén på de strategier som eleven använder samt hur väl eleven tolkar resultatet och drar slutsatser".


EP  - Hittat en ingång i problemet och har beräknat någon relevant procentsats.
CP  - Har löst hela problemet med korrekt beräkning av den nya andelen fibrer.

Kommentar:
Eleven har hittat ingången i problemet och beräknat vikt innan uttorkning. Eleven har också identifierat att fibrernas vikt är densamma men har inte beräknat nya totalvikten korrekt, vilket krävs för att visa kunskap på högre nivå. Denna lösning visar kunskap på E-nivå i problemlösning.