Uppgift 6 - Elevlösning 1
 

Kommunikation

"Kvalitén på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation)".


EK  - Löser en del av uppgiften godtagbart och det går att följa tankegången. Språket är enkelt.
CK  - Löser större delen av uppgiften och redovisar tankegången tydligt med språk och symboler. Det finns en röd tråd.
AK - Löser hela uppgiften och växlar mellan språk och symboler i redovisningen. Det finns en tydlig röd tråd, lösningen är välstrukturerad och det matematiska språket håller mycket god kvalitet. Detta är inte minst viktigt i den senare delen av uppgiften när eleven själv ska resonera sig fram till lämplig ålder på föräldrarna.


Kommentar:
Denna elev har en tydlig röd tråd genom hela lösningen som gör att den enkel går att följa. Både språk och matematiska symboler används på ett korrekt sätt och detta är en lösning på A-nivå.