Uppgift 6 - Elevlösning 1
 

Metod

" Denna förmåga omfattar att kunna identifiera vilken metod som lämpar sig bäst i den enskilda situationen och därefter genomföra det på ett mer eller mindre effektivt sätt."

"Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar".

EM - Gör en ansats till att beräkna barnens totala ålder.
CM - Beräknar barnens totala ålder och gör en ansats till att tillämpa det för beräkning av föräldrarnas ålder.
AM - Beräknar föräldrarnas ålder med effektiv metod.


Kommentar:
Denna elev har valt en metod där föräldrarnas totala ålder tilldelas variabeln x och hela uppgiften löses sedan som en ekvation på ett mycket effektivt sätt. Samtliga beräkningar är genomförda och redovisade korrekt. Denna elev visar på kunskap på A-nivå i metod.