Uppgift 6 - Elevlösning 1
 

Problemlösning

"Kvalitén på de strategier som eleven använder samt hur väl eleven tolkar resultatet och drar slutsatser".


EP  - Hittat en ingång i problemet och beräknat barnens totala ålder.
CP  - Beräknar barnens totala ålder och använder det som grund när föräldrars ålder beräknas.
AP - Har löst hela problemet effektivt och angivit relevant ålder för föräldrar.


Kommentar:
Eleven har löst hela problemet. Barnens totala ålder har beräknats och  totala åldern har beräknats med hjälp av medelvärdet 18 år. Utifrån det har sedan föräldrarnas ålder beräknats. Samtliga delar av problemet har behandlats och detta är en lösning som visar på kunskap på A-nivå i problemlösning.