Uppgift 6 - Elevlösning 1
 

Resonemang

" Föra och följa matematiska resonemang."

ER - Gör en ansats till att föra ett resonemang kring föräldrarnas ålder med barnens medelålder som grund (även felaktigt beräknad).
CR - Resonerar sig fram till lämplig ålder på föräldrarna.

Kommentar:
Denna elev har visat på mycket god resonemangsförmåga och har använt deras totala ålder för att redovisa sex rimliga åldrar på dem. Klar C-nivå (mäter inte på högre nivå).