Uppgift 6 - Elevlösning 2
 

Kommunikation

"Kvalitén på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation)".


EK  - Löser en del av uppgiften godtagbart och det går att följa tankegången. Språket är enkelt.
CK  - Löser större delen av uppgiften och redovisar tankegången tydligt med språk och symboler. Det finns en röd tråd.
AK - Löser hela uppgiften och växlar mellan språk och symboler i redovisningen. Det finns en tydlig röd tråd, lösningen är välstrukturerad och det matematiska språket håller mycket god kvalitet. Detta är inte minst viktigt i den senare delen av uppgiften när eleven själv ska resonera sig fram till lämplig ålder på föräldrarna.


Kommentar:
Eleven har löst nästan hela problemet men det finns stora brister i kvalitet i redovisningen. Likhetstecknet missbrukas flera gånger och när avrundning görs ska avrundningstecken användas. Eleven använder också i princip bara symbolspråk och för att det ska bli en tydligare röd tråd bör eleven växla mellan symbolspråk och text. Detta krävs för att visa kunskap på högre nivå och denna lösning är på E-nivå.