Uppgift 6 - Elevlösning 2
 

Metod

" Denna förmåga omfattar att kunna identifiera vilken metod som lämpar sig bäst i den enskilda situationen och därefter genomföra det på ett mer eller mindre effektivt sätt."

"Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar".

EM - Gör en ansats till att beräkna barnens totala ålder.
CM - Beräknar barnens totala ålder och gör en ansats till att tillämpa det för beräkning av föräldrarnas ålder.
AM - Beräknar föräldrarnas ålder med effektiv metod.


Kommentar:
Eleven har beräknat barnens och föräldrarnas totala ålder korrekt. Med det som grund har en medelålder för föräldrarna beräknats. Det var dock inte föräldrarnas medelålder som efterfrågades och därför visar lösningen metodkunskap på C-nivå. För att visa kunskap på högre nivå måste eleven tillämpa en metod som också ger ett förslag på respektive förälders ålder.