Uppgift 6 - Elevlösning 2
 

Problemlösning

"Kvalitén på de strategier som eleven använder samt hur väl eleven tolkar resultatet och drar slutsatser".


EP  - Hittat en ingång i problemet och beräknat barnens totala ålder.

CP  - Beräknar barnens totala ålder och använder det som grund när föräldrars ålder beräknas.
AP - Har löst hela problemet effektivt och angivit relevant ålder för föräldrar.


Kommentar:
Eleven har löst nästan hela problemet. Barnens totala ålder har beräknats och totala åldern har beräknats med hjälp av medelvärdet 18 år. Utifrån det har sedan föräldrarnas medelålder beräknats. Dock har eleven inte dragit några slutsatser eller motiverat, och har heller inte givit några förslag på de sex föräldrarnas ålder. Detta krävs för att nå högre nivå i problemlösning och denna lösning är på E-nivå.