Uppgift 6 - Elevlösning 3
 

Kommunikation

"Kvalitén på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation)".


EK  - Löser en del av uppgiften godtagbart och det går att följa tankegången. Språket är enkelt.
CK  - Löser större delen av uppgiften och redovisar tankegången tydligt med språk och symboler. Det finns en röd tråd.
AK - Löser hela uppgiften och växlar mellan språk och symboler i redovisningen. Det finns en tydlig röd tråd, lösningen är välstrukturerad och det matematiska språket håller mycket god kvalitet. Detta är inte minst viktigt i den senare delen av uppgiften när eleven själv ska resonera sig fram till lämplig ålder på föräldrarna.


Kommentar:
Eleven växlar mellan symboler och text på ett fint sätt och det finns en tydlig röd tråd genom lösningen. Dock har endast en mindre del av problemet lösts korrekt varför lösningen visar på E-nivå i kommunikation. För att visa kunskap på högre nivå krävs att eleven visar god anpassning till problemet och löser större delen av uppgiften korrekt.