Uppgift 6 - Elevlösning 3
 

Metod

" Denna förmåga omfattar att kunna identifiera vilken metod som lämpar sig bäst i den enskilda situationen och därefter genomföra det på ett mer eller mindre effektivt sätt."

"Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar".

EM - Gör en ansats till att beräkna barnens totala ålder.
CM - Beräknar barnens totala ålder och gör en ansats till att tillämpa det för beräkning av föräldrarnas ålder.
AM - Beräknar föräldrarnas ålder med effektiv metod.


Kommentar:
Eleven har använt en korrekt metod för att beräkna barnens totala ålder, vilket visar på kunskap på E-nivå i metod. Metoden för att beräkna föräldrarnas medelålder är dock felaktig och för att visa kunskap på högre nivå krävs en relevant ansats för att beräkna föräldrarnas ålder som leder mot lösning av problemet. Det gör inte denna ansats.