Uppgift 6 - Elevlösning 3
 

Problemlösning

"Kvalitén på de strategier som eleven använder samt hur väl eleven tolkar resultatet och drar slutsatser".


EP  - Hittat en ingång i problemet och beräknat barnens totala ålder.

CP  - Beräknar barnens totala ålder och använder det som grund när föräldrars ålder beräknas.
AP - Har löst hela problemet effektivt och angivit relevant ålder för föräldrar.


Kommentar:
Eleven har lyckats att beräkna barnens totala ålder korrekt vilket visar på kunskap på E-nivå i problemlösning. Sedan görs en ansats att beräkna föräldrarnas medelålder men denna ansats är felaktig. För att visa kunskap på högre nivå krävs att eleven gör en relevant ansats att beräkna föräldrarnas ålder, t ex genom att med hjälp av banens ålder och medelåldern 18 år, beräkna föräldrarnas totala ålder.