Uppgift 6 - Elevlösning 3
 

Resonemang

" Föra och följa matematiska resonemang."

ER - Gör en ansats till att föra ett resonemang kring föräldrarnas ålder med barnens medelålder som grund (även felaktigt beräknad).
CR - Resonerar sig fram till lämplig ålder på föräldrarna.

Kommentar:
Eleven beräknar barnens totala ålder korrekt men föräldrarnas felaktigt. Dock reflekterar eleven över att föräldrarnas medelålder inte verkar rimlig vilket visar på resonemangsförmåga. Detta visar kunskap på E-nivå och för att visa kunskap på högre nivå krävs att eleven resonerar sig fram till lämplig ålder på föräldrarna.