Uppgift 7 - Elevlösning 1
 

Problemlösning

"Kvalitén på de strategier som eleven använder samt hur väl eleven tolkar resultatet och drar slutsatser".


CP  - Hittat en ingång i problemet, och gör en relevant ansats till att lösa det genom prövning.
AP - Väljer en effektiv strategi t ex genom att teckna algebraiska uttryck och att lösa problemet med ekvationssystem eller genom att tillämpa systematisk prövning.


Kommentar:
Eleven har löst hela problemet på ett effektivt sätt och lösningen med ekvationssystem visar på lämpligt val av strategi. Klar A-nivå i problemlösning.