Uppgift 7 - Elevlösning 2
 

Begrepp

"Hur väl eleven använder matematiska begrepp och samband mellan dessa".

CB - Visar goda kunskaper om uttryck genom att göra en ansats att  teckna ett sådant,  numeriskt eller med variabler.
AB - Visar, genom korrekt tillämpning, mycket goda kunskaper om uttryck, numeriska eller med variabler.

Kommentar:
Eleven visar mycket goda kunskaper om numeriska uttryck genom att tillämpa systematisk prövning. Detta visar kunskap på A-nivå i begrepp.