Uppgift 7 - Elevlösning 2
 

Kommunikation

"Kvalitén på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation)".


CK - Löser större delen av uppgiften och redovisar tankegången tydligt med språk och symboler. Det finns en röd tråd.
AK - Löser hela uppgiften och växlar mellan språk och symboler i redovisningen. Det finns en tydlig röd tråd, lösningen är välstrukturerad och det matematiska språket håller mycket god kvalitet.


Kommentar:
Eleven har löst problemet numeriskt och uttrycker sig enkelt, mestadels med symboler. Det finns en röd tråd och lösningen omfattar hela uppgiften. Detta är en lösning på C-nivå och för att nå högre krävs att eleven använder språk i större omfattning och växlar mellan de olika uttrycksformerna så att tankegången blir enklare att följa.