Uppgift 7 - Elevlösning 2
 

Metod

" Denna förmåga omfattar att kunna identifiera vilken metod som lämpar sig bäst i den enskilda situationen och därefter genomföra det på ett mer eller mindre effektivt sätt."

"Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar".

CM - Löser problemet genom systematisk prövning eller gör en ansats att lösa problemet genom att teckna uttryck.
AM - Löser problemet med effektiv metod, exempelvis genom att teckna algebraiska uttryck och ekvationssystem.


Kommentar:
Denna elev använder metoden prövning och samtliga beräkningar är korrekta. Metoden fungerar bra men är inte den allra effektivaste. Lösningen är på C-nivå och för att visa kunskap på A-nivå krävs en effektivare metod exempelvis med ekvationssystem.