Uppgift 7 - Elevlösning 3
 

Begrepp

"Hur väl eleven använder matematiska begrepp och samband mellan dessa".

CB - Visar goda kunskaper om uttryck genom att göra en ansats att  teckna ett sådant,  numeriskt eller med variabler.
AB - Visar, genom korrekt tillämpning, mycket goda kunskaper om uttryck, numeriska eller med variabler.

Kommentar:
Eleven mycket goda kunskaper om algebraiska uttryck genom att dubbla första inköpet så att båda inköpen innehåller två kebaber. På så sätt kan eleven genom att sätta uttrycken lika beräkna vad läsken kostar först och sedan beräkna vad en kebab kostar. Denna lösning visar på A-nivå i begrepp.