Uppgift 7 - Elevlösning 3
 

Metod

" Denna förmåga omfattar att kunna identifiera vilken metod som lämpar sig bäst i den enskilda situationen och därefter genomföra det på ett mer eller mindre effektivt sätt."

"Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar".

CM - Löser problemet genom systematisk prövning eller gör en ansats att lösa problemet genom att teckna uttryck.
AM - Löser problemet med effektiv metod, exempelvis genom att teckna algebraiska uttryck och ekvationssystem.


Kommentar:
Eleven har valt att lösa problemet genom att teckna en ekvation vilket visar på ett en effektiv metod. Beräkningarna är väl genomförda och korrekta. Lösningen visar kunskap på A-nivå i metod.