Uppgift 7 - Elevlösning 3
 


Resonemang

" Föra och följa matematiska resonemang."

Resonemangsförmågan testas inte i denna uppgift.