Uppgift 8 - Elevlösning 1
 

Begrepp

"Hur väl eleven använder matematiska begrepp och samband mellan dessa".

EB - Visar grundläggande kunskaper om uttryck, ekvationer och /eller funktioner.
CB - Visar goda kunskaper om uttryck, ekvationer och/eller funktioner genom att tillämpa det i huvudsak korrekt för båda abonnemangen, numeriskt eller algebraiskt.

AB - Visar mycket goda kunskaper om algebraiska uttryck och ekvationer och  tillämpar det korrekt för båda abonnemangen.

Kommentar:
Eleven tecknar en korrekt ekvation där de båda abonnemangen sätts lika och visar på mycket goda kunskaper om ekvationer. Denna lösning visar på A-nivå i begrepp.