Uppgift 8 - Elevlösning 1
 

Metod

" Denna förmåga omfattar att kunna identifiera vilken metod som lämpar sig bäst i den enskilda situationen och därefter genomföra det på ett mer eller mindre effektivt sätt."

"Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar".

EM - Gör en ansats att lösa problemet genom ekvationslösning och tecknar en ekvation eller tillämpar prövning som metod för att bestämma brytpunkten.
CM - Tillämpar systematisk prövning som metod för att bestämma brytpunkten.
AM - Väljer en effektiv metod, förslagsvis ekvationslösning, för att bestämma brytpunkten.  Löser hela problemet och genomför beräkningarna väl och med korrekt resultat.Kommentar:
Eleven ställer upp en ekvation och bestämmer brytpunkten korrekt. Eleven kontrollerar också med två ytterligare värden. Redovisningen är tydlig och beräkningarna är mycket väl genomförda. Klar A-nivå i metod.