Uppgift 8 - Elevlösning 1
 

Problemlösning

"Kvalitén på de strategier som eleven använder samt hur väl eleven tolkar resultatet och drar slutsatser".


EP  - Gör en ansats till att teckna en ekvation och att lösa den eller påbörjar en numerisk lösning samt drar någon slutsats baserad på den brytpunkt som räknats fram.
CP  - Löser större delen av problemet, exempelvis genom att få fram en korrekt brytpunkt  men utan att dra relevanta slutsatser alternativt genom att dra relevanta slutsatser, men med någon brist i uträkningarna.
AP - Löser hela problemet, antingen genom systematisk prövning där man också visar exempel med för få och för många minuter, alternativt att problemet löses genom ekvationslösning. Brytpunkten tolkas korrekt och korrekta slutsatser dras.


Kommentar:
Eleven löser hela problemet genom att teckna en ekvation och beräknar brytpunkten. Därefter provar eleven också två samtalstider ytterligare för att testa sitt värde, och för att vara säker på sin slutsats. Samtliga beräkningar och slutsatser är korrekta och detta är en lösning på A-nivå.