Uppgift 8 - Elevlösning 1
 

Resonemang

" Föra och följa matematiska resonemang."

ER - Gör någon jämförelse mellan de båda abonnemangen och drar någon slutsats baserad på brytpunktens värde.
CR - Gör en i huvudsak korrekt jämförelse mellan de båda abonnemangen och drar någon relevant slutsats baserad på brytpunktens värde.
AR - Grundar sitt resonemang på ekvationslösning eller systematisk prövning (som ger ett exakt svar) och drar utifrån det relevanta och korrekta slutsatser om abonnemangen baserade på brytpunktens värde.


Kommentar:
Eleven grundar sitt resonemang på ekvationslösning och slutsatserna som dras är korrekta. Klar A-nivå i resonemang.