Uppgift 8 - Elevlösning 2
 

Begrepp

"Hur väl eleven använder matematiska begrepp och samband mellan dessa".

EB - Visar grundläggande kunskaper om uttryck, ekvationer och /eller funktioner.
CB - Visar goda kunskaper om uttryck, ekvationer och/eller funktioner genom att tillämpa det i huvudsak korrekt för båda abonnemangen, numeriskt eller algebraiskt.

AB - Visar mycket goda kunskaper om algebraiska uttryck och ekvationer och  tillämpar det korrekt för båda abonnemangen.

Kommentar:
Eleven förstår innebörden av informationen i uppgiften och tecknar korrekta uttryck för systematisk prövning. Eleven visar därmed goda kunskaper om uttryck detta är C-nivå i begrepp.