Uppgift 8 - Elevlösning 2
 

Kommunikation

"Kvalitén på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation)".


EK  - Löser en del av uppgiften godtagbart och det går att följa tankegången. Språket är enkelt.
CK  - Löser större delen av uppgiften och redovisar tankegången tydligt med språk och symboler. Det finns en röd tråd.
AK - Löser hela uppgiften och växlar mellan språk och symboler i redovisningen. Det finns en tydlig röd tråd, lösningen är välstrukturerad och det matematiska språket håller mycket god kvalitet.


Kommentar:
Denna elev har valt systematisk prövning som metod, vilket fungerar utmärkt men inte är den effektivaste metoden. Eleven har uttryckt sig korrekt och använt både språk och symboler i sin redovisning. Vald metod kräver dock endast kommunikation på C-nivå och för att visa kommunikation på A-nivå krävs att eleven väljer algebraisk lösningsmetod vilket ställer högre krav på användning av det matematiska språket.