Uppgift 8 - Elevlösning 2
 

Metod

" Denna förmåga omfattar att kunna identifiera vilken metod som lämpar sig bäst i den enskilda situationen och därefter genomföra det på ett mer eller mindre effektivt sätt."

"Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar".

EM - Gör en ansats att lösa problemet genom ekvationslösning och tecknar en ekvation eller tillämpar prövning som metod för att bestämma brytpunkten.
CM - Tillämpar systematisk prövning som metod för att bestämma brytpunkten.
AM - Väljer en effektiv metod, förslagsvis ekvationslösning, för att bestämma brytpunkten.  Löser hela problemet och genomför beräkningarna väl och med korrekt resultat.Kommentar:
Eleven väljer systematisk prövning som metod och det visar på metodkunskap på C-nivå. För att visa kunskap på högre nivå krävs att eleven finner en effektivare metod för att bestämma brytpunkten genom att ställa upp en ekvation.