Uppgift 8 - Elevlösning 2
 

Resonemang

" Föra och följa matematiska resonemang."

ER - Gör någon jämförelse mellan de båda abonnemangen och drar någon slutsats baserad på brytpunktens värde.
CR - Gör en i huvudsak korrekt jämförelse mellan de båda abonnemangen och drar någon relevant slutsats baserad på brytpunktens värde.
AR - Grundar sitt resonemang på ekvationslösning eller systematisk prövning (som ger ett exakt svar) och drar utifrån det relevanta och korrekta slutsatser om abonnemangen baserade på brytpunktens värde.


Kommentar:
Eleven har provat ett antal värden tills dess att brytpunkten har hittats (systematisk prövning). Eleven drar sedan korrekta slutsatser om när vilket av abonnemangen lämpar sig bäst. Detta visar på kunskaper på A-nivå i resonemang.