Uppgift 8 - Elevlösning 3
 

Kommunikation

"Kvalitén på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation)".


EK  - Löser en del av uppgiften godtagbart och det går att följa tankegången. Språket är enkelt.
CK  - Löser större delen av uppgiften och redovisar tankegången tydligt med språk och symboler. Det finns en röd tråd.
AK - Löser hela uppgiften och växlar mellan språk och symboler i redovisningen. Det finns en tydlig röd tråd, lösningen är välstrukturerad och det matematiska språket håller mycket god kvalitet.


Kommentar:
Eleven har löst en mindre del av uppgiften och uttrycker sig enkelt.  Eleven använder sparsamt med text och symbolspråket har brister men det finns en viss röd tråd .  Denna lösning är på E-nivå i kommunikation.  För att visa kunskap på högre nivå i kommunikation måste eleven uttrycka sig tydligare. Det är bra att förklara i text vad som beräknas och symbolspråket måste också hålla högre kvalitet. Exempelvis gör eleven likhetsfel i den första beräkningen. Eleven måste också komma längre i sin lösning för att kunna visa kunskap på högre nivå.