Uppgift 8 - Elevlösning 3
 

Metod

" Denna förmåga omfattar att kunna identifiera vilken metod som lämpar sig bäst i den enskilda situationen och därefter genomföra det på ett mer eller mindre effektivt sätt."

"Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar".

EM - Gör en ansats att lösa problemet genom ekvationslösning och tecknar en ekvation eller tillämpar prövning som metod för att bestämma brytpunkten.
CM - Tillämpar systematisk prövning som metod för att bestämma brytpunkten.
AM - Väljer en effektiv metod, förslagsvis ekvationslösning, för att bestämma brytpunkten.  Löser hela problemet och genomför beräkningarna väl och med korrekt resultat.


Kommentar:
Eleven bestämmer brytpunkten genom att pröva ett värde och det visar metodkunskap på E-nivå. För att visa kunskap på högre nivå krävs att eleven gör en systematisk prövning som innehåller uträkningar med både färre och fler minuter.