Uppgift 8 - Elevlösning 3
 

Problemlösning

"Kvalitén på de strategier som eleven använder samt hur väl eleven tolkar resultatet och drar slutsatser".


EP  - Gör en ansats till att teckna en ekvation och att lösa den eller påbörjar en numerisk lösning samt drar någon slutsats baserad på den brytpunkt som räknats fram.
CP  - Löser större delen av problemet, exempelvis genom att få fram en korrekt brytpunkt  men utan att dra relevanta slutsatser alternativt genom att dra relevanta slutsatser, men med någon brist i uträkningarna.
AP - Löser hela problemet, antingen genom systematisk prövning där man också visar exempel med för få och för många minuter, alternativt att problemet löses genom ekvationslösning. Brytpunkten tolkas korrekt och korrekta slutsatser dras.


Kommentar:
Eleven har påbörjat en lösning genom prövning men kommer inte så långt. Det är oklart vad värdet 875 minuter har för innebörd i elevens beräkningar och någon slutsats har inte dragits. Lösningen når dock E-nivå i problemlösning då eleven trots allt har kommit fram till en brytpunkt. För att visa kunskap på högre nivå krävs en tydligare ansats att dra en slutsats kring vad som efterfrågas i problemet, och att, med ytterligare beräkningar, stärka dessa slutsatser.