Uppgift 9 - Elevlösning 1
 


Begrepp

"Hur väl eleven använder matematiska begrepp och samband mellan dessa".

Begreppsförmågan är svår att mäta i denna uppgift då den kan lösas på många olika sätt, varför det är svårt att förutse vilka begrepp som används i lösningen. Därför mäts ej begreppskunskap.