Uppgift 9 - Elevlösning 1
 

Metod

" Denna förmåga omfattar att kunna identifiera vilken metod som lämpar sig bäst i den enskilda situationen och därefter genomföra det på ett mer eller mindre effektivt sätt."

"Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar".

EM - Väljer en metod som vid korrekt tillämpning leder mot en lösning av problemet . Eleven gör en relevant ansats att lösa problemet med vald metod.
CM - Väljer en fungerande metod, tillämpar den korrekt, och löser hela, eller i princip hela problemet.
AM - Väljer en effektiv metod och löser hela problemet. Genomför samtliga beräkningar väl och med korrekt resultat.Kommentar:
Eleven löser problemet med bråkräkning. Metoden är effektiv och beräkningarna är mycket väl genomförda.  Klar A-nivå i metod.