Uppgift 9 - Elevlösning 1
 

Problemlösning

"Kvalitén på de strategier som eleven använder samt hur väl eleven tolkar resultatet och drar slutsatser".


EP  - Tolkar instruktionerna rätt och påbörjar lösning av problemet.
CP  - Gör en relevant ansats att lösa problemet och kommer så långt i sin lösning att det tydligt framgår att det går snabbare med båda kranarna igång.
AP - Väljer en strategi som leder till att problemet löses i sin helhet. Gör också lämpliga avvägningar i sina slutsatser med god förankring till verkligheten.


Kommentar:
Eleven löser hela problemet med bråkräkning på ett effektivt sätt. Samtliga beräkningar är korrekta och detta är en lösning på A-nivå i problemlösning.