Uppgift 9 - Elevlösning 2
 

Metod

" Denna förmåga omfattar att kunna identifiera vilken metod som lämpar sig bäst i den enskilda situationen och därefter genomföra det på ett mer eller mindre effektivt sätt."

"Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar".

EM - Väljer en metod som vid korrekt tillämpning leder mot en lösning av problemet . Eleven gör en relevant ansats att lösa problemet med vald metod.
CM - Väljer en fungerande metod, tillämpar den korrekt, och löser hela, eller i princip hela problemet.
AM - Väljer en effektiv metod och löser hela problemet. Genomför samtliga beräkningar väl och med korrekt resultat.Kommentar:
Eleven har valt att anta att badkaret rymmer 100 liter och genomför beräkningarna relativt väl. Dock avrundar eleven genom uträkningarna, vilket leder till ett litet fel i svaret (för få gällande siffror i de tidiga uträkningarna). I övrigt är dock samtliga beräkningar korrekta. Lösningen visar på C-nivå i metod och för A-nivå krävs att eleven genomför beräkningar som leder till ett korrekt avrundat svar (vilket också bör anges i hela minuter).