Uppgift 9 - Elevlösning 2
 

Problemlösning

"Kvalitén på de strategier som eleven använder samt hur väl eleven tolkar resultatet och drar slutsatser".


EP  - Tolkar instruktionerna rätt och påbörjar lösning av problemet.
CP  - Gör en relevant ansats att lösa problemet och kommer så långt i sin lösning att det tydligt framgår att det går snabbare med båda kranarna igång.
AP - Väljer en strategi som leder till att problemet löses i sin helhet. Gör också lämpliga avvägningar i sina slutsatser med god förankring till verkligheten.


Kommentar:
Eleven har löst hela problemet men med mindre fel på vägen. Eleven har fått ett felaktigt närmevärde i svaret då avrundningar gjorts på vägen samt att man har valt att svara med för stor noggrannhet. Det hade varit lämpligt att svara i hela minuter. Det är heller inte lämpligt att ange sekunder i decimalform som svar.

Lösningen visar kunskap på C-nivå och för att visa kunskap på högre nivå krävs att eleven svara med lämplig enhet och med lämplig noggrannhet.