Uppgift 9 - Elevlösning 2
 


Resonemang

" Föra och följa matematiska resonemang."

Resonemangsförmågan testas inte i denna uppgift.