Uppgift 9 - Elevlösning 3
 

Kommunikation

"Kvalitén på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation)".


EK  - Löser en del av uppgiften godtagbart och det går att följa tankegången. Språket är enkelt.
CK  - Löser större delen av uppgiften och redovisar tankegången tydligt med språk och symboler. Det finns en röd tråd.
AK - Löser hela uppgiften och växlar mellan språk och symboler i redovisningen. Det finns en tydlig röd tråd, lösningen är välstrukturerad och det matematiska språket håller mycket god kvalitet.


Kommentar:
Eleven har löst en mindre del av uppgiften men använder text och symbolspråk på ett sätt som gör det enkelt att följa tankegången. Denna lösning är på E-nivå i kommunikation därför att eleven endast löser en liten del av problemet och för att visa kunskap på högre nivå krävs att eleven kommer längre i sin lösning.