Uppgift 9 - Elevlösning 3
 

Metod

" Denna förmåga omfattar att kunna identifiera vilken metod som lämpar sig bäst i den enskilda situationen och därefter genomföra det på ett mer eller mindre effektivt sätt."

"Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar".

EM - Väljer en metod som vid korrekt tillämpning leder mot en lösning av problemet . Eleven gör en relevant ansats att lösa problemet med vald metod.
CM - Väljer en fungerande metod, tillämpar den korrekt, och löser hela, eller i princip hela problemet.
AM - Väljer en effektiv metod och löser hela problemet. Genomför samtliga beräkningar väl och med korrekt resultat.Kommentar:
Eleven har antagit att badkaret rymmer 300 l och har sedan utifrån det beräknat hur många liter som fylls per minut. Det går att lösa hela problemet med denna metod även om den inte är den effektivaste. Dock har eleven gjort fel när beräkningen för tidsåtgången för båda kranarna ska göras. Trots det visar detta på kunskap på E-nivå i metod. För att visa kunskap på högre nivå krävs att eleven, i senare delen av lösningen, tillämpar en metod som leder mot en lösning av problemet och identifierar att genom att badkaret fylls med 29,5 l/minut kommer det att gå fortare än om endast en kran är igång.