Åk 6–9
 

3.3 Algebraiska termer
Tidigare har du lärt dig att vid addition och subtraktion kallas talen du räknar med för termer:En variabelterm innehåller alltid dessa delar:


Tecken
- kan vara positivt eller negativt. Man brukar inte skriva ut plustecknet i början av uttrycket om termen är positiv.

Koefficient - är alltid ett tal. Om det är talet 1 brukar man inte skriva den.

Variabel - kan vara en eller flera bokstäver.

Exponent - är vanligtvis ett tal. Om det är talet 1 brukar man inte skriva den. I avancerad matematik kan även exponenten vara t ex en variabel eller ett bråk.Ett algebraiskt uttryck består av en eller flera termer.

Ett uttryck med:
en term kallas monom, -6x2.
två termer kallas binom, 3a + b.
tre termer kallas trinom, y2 -2y + 5.

En algebraisk uppställning med tre eller flera termer brukar vi kalla för polynom.

Likformiga temer
Två eller flera termer är likformiga om de innehåller samma variabel upphöjd till samma exponent.

Exempel:
I uttrycket 3b2 + 2b - b2 är 3b2 och b2 likformiga.Du kommer att få lära dig mer om hur man räknar med algebraiska termer i nästa kapitel.