Åk 6–9
 
Svenska
1.1 Introduktion

Materialets uppbyggnad
Bedömningsstödet på webbmatte.se består av 10 bedömda uppgifter och till varje uppgift finns tre elevexempel av varierande kvalitet. Till var och ett av dessa elevexempel finns kommentarer kring bedömningen samt vad som krävs för att lösningen ska motsvara ett högre kunskapskrav. Bedömningen av varje uppgift är indelad efter de förmågor (begrepp, metod, resonemang, kommunikation och problemlösning) som ska utvecklas och bedömas.


Syfte
Syftet med bedömningsstödet är att öka insikten, primärt hos elever och föräldrar, för hur kunskaper i matematik utvecklas och värderas i grundskolan. Fokus i detta bedömningsstöd ligger på kursplanerna för åk 7-9.


Bakgrund
Materialet har tagits fram av utbildningsförvaltningen i Stockholms stad, med stöd av PRIM-gruppen vid Stockholms universitet.
(http://www.su.se/primgruppen/).