Åk 6–9
 
Svenska

3.1 Uppgift 1 - Joggingskor

    a)Ett par löparskor kostar 1 600 kr. På REA säljs skorna med 25 % rabatt och efter rean höjs priset åter med 25 %. Vad kostar skorna efter rean?

b) Prova med några andra procentsatser på 1 600 kr, t ex 15 % rabatt och sedan 15 % höjning eller 40 % rabatt och sedan 40 % höjning.

Blir priset detsamma?  Varför, varför inte? Motivera!
Vilka slutsatser kan du komma fram till?


FörmågorBegrepp
"Hur väl eleven använder matematiska begrepp och samband mellan dessa".

EB - Visar grundläggande kunskaper om procentbegreppet.
CB - Visar kunskap om beräkning av procentuell förändring.
AB - Använder förändringsfaktor för att visa hur olika procentsatser påverkar slutpriset.
Metod

" Denna förmåga omfattar att kunna identifiera vilken metod som lämpar sig bäst i den enskilda situationen och därefter genomföra det på ett mer eller mindre effektivt sätt."

"Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar".

EM - Genomför någon/några procentberäkningar korrekt.
CM - Genomför procentberäkningar med flera olika procentsatser.
AM - Genomför procentberäkningar med flera olika procentsatser på ett effektivt sätt med förändringsfaktor.
Resonemang
" Föra och följa matematiska resonemang."

ER - Provar med EN annan procentsats och drar någon slutsats.
CR - Provar med FLERA ANDRA procentsatser och drar någon relevant slutsats.
AR - Provar med FLERA ANDRA procentsatser och drar och drar utifrån det relevanta och korrekta slutsatser om prisets förändring.
Kommunikation

"Kvalitén på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation)".

EK  - Löser en del av uppgiften godtagbart och det går att följa tankegången. Språket är enkelt.
CK  - Löser större delen av uppgiften och redovisar tankegången tydligt med språk och symboler. Det finns en röd tråd.
AK - Löser hela uppgiften och växlar mellan språk och symboler i redovisningen. Det finns en tydlig röd tråd, lösningen är välstrukturerad och det matematiska språket håller mycket god kvalitet.
Problemlösning

"Kvalitén på de strategier som eleven använder samt hur väl eleven tolkar resultatet och drar slutsatser".

EP  - Hittat en ingång i problemet, t ex beräknat REA-priset korrekt.
CP  - Provar med olika procentsatser och drar någon relevant slutsats som visar på att eleven har förstått att slutpriset blir lägre oavsett procentsats.
AP - Har löst hela problemet och drar relevanta och korrekta slutsatser baserade på lösning med förändringsfaktor. Eleven visar att den har förstått att slutpriset blir lägre ju högre procentsats man räknar med.