Åk 6–9
 
Svenska

7.1 Uppgift 5 - GurkanEn gurka som väger 200 g innehåller 4 % fibrer och resten vatten. Pelle är och handlar en sommardag och glömmer gurkan som han har köpt i bilen. När han hittar den dagen efter har den torkat ut och förlorat 60 % av sin vikt.

a) Hur mycket vatten och hur mycket fibrer innehåller gurkan när den köps?
b) Hur mycket vatten och hur mycket fibrer innehåller gurkan dagen efter om fibrernas vikt inte har förändrats?
c) Hur stor andel av den uttorkade gurkan är fibrer?


FörmågorBegrepp
"Hur väl eleven använder matematiska begrepp och samband mellan dessa".

EB - Visar grundläggande kunskaper om procentbegreppet.
CB - Visar goda kunskaper om procentbegreppet och beräkningav andelen.

Metod

" Denna förmåga omfattar att kunna identifiera vilken metod som lämpar sig bäst i den enskilda situationen och därefter genomföra det på ett mer eller mindre effektivt sätt."

"Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar".

EM - Genomför någon/några procentberäkningar korrekt.
CM - Genomför relevanta procentberäkningar och bestämmer vattnets och fibrernas vikt både före och efter uttorkning, samt bestämmer fibrernas nya andel av gurkans vikt efter uttorkning.
Resonemang
" Föra och följa matematiska resonemang."

Resonemangsförmågan testas inte i denna uppgift.
Kommunikation

"Kvalitén på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation)".

EK  - Löser en del av uppgiften godtagbart och det går att följa tankegången. Språket är enkelt.
CK  - Löser större delen av uppgiften och redovisar tankegången tydligt med språk och symboler. Det finns en röd tråd.
Problemlösning

"Kvalitén på de strategier som eleven använder samt hur väl eleven tolkar resultatet och drar slutsatser".

EP  - Hittat en ingång i problemet och har beräknat någon relevant procentsats.
CP  - Har löst hela problemet med korrekt beräkning av den nya andelen fibrer.