webbmatte
ANNONS

Temperatur konverterare

Använd vår temperaturkonverterare nedan för att snabbt omvandla Celsius, Fahrenheit och Kelvin.

Temperaturomvandlare

Om enheterna:

Temperatur kan mätas i flera olika enheter beroende på kontext och region. De tre vanligaste enheterna för temperaturmätning är Celsius, Fahrenheit och Kelvin.

Celsius

Celsius, namngiven efter den svenska astronomen Anders Celsius, är en temperaturskala som används över hela världen och är den vanligaste enheten för temperaturmätning i de flesta länder. Skalan definieras av två fasta punkter: 0°C, som är fryspunkten för vatten, och 100°C, som är kokpunkten för vatten vid ett atmosfärstryck på 1 atm (101,3 kPa).

Fahrenheit

Fahrenheit är en temperaturskala som introducerades av den tyske fysikern Daniel Gabriel Fahrenheit och används framför allt i USA. På denna skala är fryspunkten för vatten 32°F och kokpunkten 212°F vid normalt atmosfärstryck.

Kelvin

Kelvin är SI-enheten för temperatur och används huvudsakligen i vetenskapliga sammanhang. Skalan är uppkallad efter den brittiske fysikern Lord Kelvin (William Thomson). Skalan börjar vid den absoluta nollpunkten (0 K), som är den lägsta möjliga temperaturen och punkten där all molekylär rörelse upphör.

Fahrenheit till Celsius

Följande formel används för att konvertera Fahrenheit till Celsius:

\[ C = \frac{5}{9} (F - 32) \]

Exempel: Om temperaturen är 68°F, blir omvandlingen till Celsius:

\(C = \frac{5}{9} (68 - 32) = 20°C \)

Celsius till Fahrenheit

För att konvertera Celsius till Fahrenheit, använder du följande formel:

\[F = \frac{9}{5} C + 32 \]

Exempel: Om temperaturen är 20°C, blir omvandlingen till Fahrenheit:

\(F = \frac{9}{5} \cdot 20 + 32 = 68°F \)

Kelvin till Celsius

För att omvandla Kelvin till Celsius, används följande formel:

\[ C = K - 273.15 \]

Exempel: Om temperaturen är 300K, blir motsvarande temperatur i Celsius:

\( C = 300 - 273.15 = 26.85°C \)

Celsius till Kelvin

Om du vill konvertera Celsius till Kelvin, använder du följande formel:

\[ K = C + 273.15 \]

Exempel: Om temperaturen är 25°C, blir omvandlingen till Kelvin:

\(K = 25 + 273.15 = 298.15K \)

Fahrenheit till Kelvin

Följande formel används för att konvertera Fahrenheit till Kelvin:

\[ K = \frac{5}{9} (F - 32) + 273.15 \]

Exempel: Om temperaturen är 68°F, blir motsvarande temperatur i Kelvin:

\( K = \frac{5}{9} (68 - 32) + 273.15 =\)

\( = 293.15K \)

Kelvin till Fahrenheit

För att omvandla Kelvin till Fahrenheit, använder du följande formel:

\[ F = \frac{9}{5} (K - 273.15) + 32 \]

Exempel: Om temperaturen är 300K, blir omvandlingen till Fahrenheit:

\( F = \frac{9}{5} (300 - 273.15) + 32 =\)

\( = 80.33°F \)

Om vår temperaturomvandlare

Vår temperaturkonverterare är ett enkelt verktyg som du kan använda för att snabbt och enkelt omvandla temperaturer mellan Celsius, Fahrenheit och Kelvin. Du använder vår temperaturomvandlare genom att skriva in ett värde i ett av fälten, och konverteraren kommer automatiskt att räkna ut motsvarande temperaturer i de andra enheterna.

Källor