webbmatte
ANNONS

Romerska siffror

Använd vår omvandlare nedan för att snabbt omvandla vanliga siffror till romerska siffror och vice versa.

Omvandlare: Romerska siffror

Vad är romerska siffror?

Romerska siffror är ett talsystem som härstammar från antikens Rom och var det huvudsakliga sättet att skriva tal i Europa fram till medeltiden. Till skillnad från vårt moderna positionssystem, där varje siffra har ett värde baserat på dess position i talet, använder romerska siffror fasta symboler för specifika värden. Dessa symboler kombineras enligt vissa regler för att representera olika tal.

Sju grundsymboler

Det romerska talsystemet bygger på sju grundsymboler, var och en med ett specifikt värde:

 • I = 1
 • V = 5
 • X = 10
 • L = 50
 • C = 100
 • D = 500
 • M = 1000

Hur romerska siffror fungerar

Romerska siffror skrivs genom att kombinera de ovannämnda grundsymbolerna. Symbolerna adderas eller subtraheras beroende på deras ordning och placering. Här är några grundläggande regler för hur systemet fungerar:

Addition

Om en mindre symbol följer en större, adderas värdena. Till exempel:

 • VI = 5 + 1 = 6
 • XIII = 10 + 1 + 1 + 1 = 13
 • MCXVI = 1000 + 100 + 10 + 5 + 1 = 1116

Subtraktion

Om en mindre symbol placeras före en större, subtraheras den mindre från den större. Till exempel:

 • IV = 5 - 1 = 4
 • IX = 10 - 1 = 9
 • CM = 1000 - 100 = 900

Repetitioner

En symbol kan upprepas upp till tre gånger för att representera en högre siffra. Till exempel:

 • III = 1 + 1 + 1 = 3
 • CCC = 100 + 100 + 100 = 300

Kombinationer

Genom att kombinera reglerna ovan kan man skriva större tal. Här är några exempel:

 • VIII = 5 + 3 = 8
 • XXIX = 10 + 10 + (10 - 1) = 29
 • CDXLIV = (500 - 100) + (50 - 10) + (5 - 1) = 444
 • MCMXCIX = 1000 + (1000 - 100) + (100 - 10) + (10 - 1) = 1999
 • MMXXIV = 1000 + 1000 + 10 + 10 + (5 - 1) = 2024

Om vår omvandlare

Med vår romerska sifferomvandlare kan du enkelt omvandla romerska siffror till vanliga heltal och vice versa. Verktyget hanterar tal från 1 till 3999, och visar dessutom en detaljerad formel för omvandlingen. Att använda vår omvandlare är hur enkelt som helst, allt du behöver göra är att ange en romersk siffra eller ett heltal i fältet så sköter vår konverterare resten själv!

Källor