webbmatte
ANNONS

Areaomvandlare

Använd vår areaomvandlare för att snabbt och smidigt omvandla de vanligaste areaenheterna, som exempelvis hektar till m².

Areaomvandlare

Omvandlingstabell: Areaenheter

Omvandlingstabellen nedan visar olika areaenheter tillsammans med deras motsvarigheter i kvadratmeter.

Enhet Area i kvadratmeter (m²)
Kvadratmillimeter 0,000001
Kvadratcentimeter 0,0001
Kvadratdecimeter 0,01
Kvadratmeter 1
Ar 100
Hektar 10000
Kvadratkilometer 1000000
Kvadrattum 0,00064516
Kvadratfot 0,09290304
Acre 4046,8564224
Tunnland 4936,6
Kvadratmil 2589988,11

Om vår areaomvandlare

Vår areaomvandlare är ett verktyg som gör det enkelt och smidigt att omvandla mellan olika areaenheter. Verktyget stödjer följande enheter: kvadratmillimeter, kvadratcentimeter, kvadratdecimeter, kvadratmeter, ar, hektar, kvadratkilometer, kvadrattum, kvadratfot, acre, tunnland och kvadratmil. För att använda omvandlaren anger du en area i det första fältet och väljer därefter enheterna du vill konvertera från och till. Areakonverteraren kommer automatiskt att omvandla arean i det första fältet till målenheten.