webbmatte
ANNONS

Andragradsekvation

Använd vår räknare nedan för att snabbt lösa en andragradsekvation, eller scrolla ner för att lära dig hur man löser en andragradsekvation steg för steg.

Räknare: Andragradslösare

Kalkylatorn räknar ut rötterna \(x_1\) och \(x_2\) till andragradsekvationen \(Ax^2 + Bx + C = 0\).

Hur använder man vår andragradslösare?

För att använda vår andragradslösare måste du först identifiera koefficienterna \(A\), \(B\) och \(C\) i din andragradsekvation. Här nedan hittar du ett par exempel som visar hur du kan identifiera dessa koefficienter och använda dem i vår kalkylator.

Exempel 1:

\( \mathbf{2x^2 - 3x + 5 = 0}\)

\(\Leftrightarrow 2x^2 + (-3)x + 5 = 0 \)

\(\Rightarrow A = 2, \, B = -3, \, C = 5\)

\(B\)-värdet är negativt eftersom koefficienten till \( x \) är negativ.

Exempel 2:

\( \mathbf{2x^2 - 4x + 1 = -6x - 5} \)

\(\Leftrightarrow 2x^2 + 2x + 6 = 0\)

\(\Rightarrow A = 2, \, B = 2, \, C = 6\)

I exemplet ovan har termerna flyttats till vänster led för att få ekvationen att vara lika med noll.

Exempel 3:

\( \mathbf{x^2 - 9 = 0} \)

\(\Leftrightarrow 1x^2 + 0x - 9 = 0\)

\(\Rightarrow A = 1, \, B = 0, \, C = -9\)

I det här exemplet är \(B\)-koefficienten noll eftersom det saknas en x-term.

PQ formeln

PQ-formeln är en metod som används för att lösa andragradsekvationer av formen \( x^2 + px + q = 0 \). Här är formeln:

\[ x = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left( \frac{p}{2} \right)^2 - q} \]

Där \( p \) och \( q \) är koefficienterna från ekvationen \( x^2 + px + q = 0 \).

Så här används PQ-formeln:

  • Identifiera koefficienterna \( p \) och \( q \) i ekvationen \( x^2 + px + q = 0 \).
  • Sätt in dessa värden i PQ-formeln: \( x = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left( \frac{p}{2} \right)^2 - q} \)
  • Räkna ut \( x_1 \) och \( x_2 \).

Andragradsekvation exempel

\( x^2 - 4x + 3 = 0 \)

Steg 1: Identifiera \( p \) och \( q \)

  • \(p = -4\)
  • \(q = 3\)

Steg 2: Använd PQ-formeln

\(x = -\frac{-4}{2} \pm \sqrt{\left( \frac{-4}{2} \right)^2 - 3} \)

\( \Leftrightarrow x = 2 \pm 1\)

Steg 3: Räkna ut \( x_1 \) och \( x_2 \)

  • \( x_1 = 2+1=3\)
  • \( x_2 = 2-1=1\)

Svar: Rötterna till ekvationen \( x^2 - 4x + 3 = 0 \) är \( x_1 = 3 \) och \( x_2 = 1 \).

Källor